Failliet

Het woord failliet kan op verschillende wijzen worden gebruikt:

  • Het kan de staat van faillissement van een bedrijf/persoon aangeven. Men spreekt dan van: “De onderneming is failliet.”
  • Daarnaast kan het woord ook als zelfstandig naamwoord worden gebruikt om een failliet bedrijf/persoon aan te duiden: “De boedel van de failliet wordt door de curator vereffend.”

Related Juridische termen