Faillissement

Faillissement is een staat waarin een schuldenaar kan verkeren, nadat het faillissement door de schuldenaar of de schuldeisers is aangevraagd. Bij faillissement wordt er beslag gelegd op het vermogen van de schuldenaar. Het faillissement kan zowel voor een natuurlijk persoon als voor een onderneming worden aangevraagd.

Voorwaarden

Voordat een faillissement zal worden uitgesproken, dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan.

Allereerst moet de schuldenaar zijn opgehouden met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, anders is er immers geen grond voor het faillissement.

Indien de aanvraag door een schuldeiser wordt gedaan, moet worden gecontroleerd of deze daadwerkelijk een vordering heeft op de schuldenaar.

Tot slot geldt de voorwaarden dat er een pluraliteit van schuldeisers moet zijn. Dit houdt in dat er meerdere schuldeisers waarvan de vorderingen op de schuldenaar niet zijn betaald.

Doel

Het doel van een faillissement is om de bezittingen van de schuldenaar te verkopen, zodat de openstaande vorderingen kunnen worden betaald. Het beheer van deze bezittingen (de boedel) is in handen van een curator. De curator zal de bezittingen verkopen en de opbrengst verdelen over de schuldeisers.

Related Juridische termen