Fatale deadline

Wanneer in een overeenkomst een fatale deadline is opgenomen en deze zonder resultaat is overschreden, is de schuldenaar automatisch in verzuim en is een ingebrekestelling niet vereist. Met betrekking tot overeenkomsten die IT-projecten betreffen wordt zo’n fatale deadline echter niet vaak aangenomen.

Één van de kenmerken van IT-projecten is namelijk dat deze in de meeste gevallen de gegeven deadline niet halen. Met dit gegeven in het achterhoofd zal de rechter niet vaak oordelen dat een deadline fataal is, maar dat de deadlines in deze overeenkomst in beginsel niet fataal zijn.

Bij IT-projecten is het dus verstandig om na het verstrijken van de deadline – ook bij twijfel of het eventueel toch een fatale deadline zou betreffen – een ingebrekestelling aan de schuldenaar te sturen, zodat de schuldenaar een herstelmogelijkheid wordt geboden. Maakt zij geen gebruik van deze herstelmogelijkheid dan is zij alsnog in verzuim en kan je als schuldeiser verdere acties ondernemen.

Heeft uw bedrijf of organisatie problemen met een (fatale) deadline/oplevertermijn? Bel of mail dan met Wouter Dammers van LAWFOX om een eerste inschatting van de situatie te krijgen.