FinTech

FinTech is een samentrekking van de woorden “financial” en “technology”. Met FinTech worden producten of diensten bedoeld die zien op technologische innovaties in de financiële sector.

Voorbeelden

Voorbeelden van bekende FinTech zijn PayPal en Tikkie. Ook Blockchain kan worden gebruikt om de financiële sector te innoveren.

PSD2

Begin 2018 wordt veel nieuwe FinTech verwacht. Banken dienen dan namelijk in overeenstemming te handelen met een nieuwe “Payment Services Directive (PSD)” in werking. De zogenoemde PSD2. Deze nieuwe richtlijn maakt het mogelijk dat nieuwe partijen – met toestemming van de consument – rechtstreeks betalingen bij banken kunnen initiëren en rekeninginformatie bij banken kunnen opvragen. Hierdoor ontstaat de situatie dat de bank niet meer de enige partij is die kan beschikken over de rekeninginformatie van een consument.

Behalve dat dit veel mogelijkheden voor FinTech biedt, roept dit ook juridische vragen met betrekking tot de privacy van de consumenten op.

Related Juridische termen