Forumkeuze

Bij internationale rechtsverhoudingen is het altijd de vraag welke rechter bevoegd is van een geschil tussen partijen kennis te nemen. Een manier om de bevoegde rechter aan te wijzen is door middel van een forumkeuze. Vaak is deze forumkeuze vastgelegd in een “forumkeuzebeding”. Dit is een contractuele bepaling waarin de rechter wordt aangewezen die bevoegd is om van een geschil tussen partijen kennis te nemen. Indien geen forumkeuze is gemaakt dan wordt de bevoegde rechter aangewezen op basis van de regels van internationaal privaatrecht.

Related Juridische termen