Garantie

Een garantie is een waarborg. De leverancier staat ervoor in dat het product goed is. Er zijn verschillende soorten garanties. Zo bestaat de wettelijke garantie bij de koop: de koper heeft recht op een product dat deugdelijk en conform de aan haar verstrekte informatie is. Daarnaast bestaat er ook de fabrieks- of verkopersgarantie. Dit is een aanvulling op de wettelijke garantie. Deze aanvullende garantie geldt voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor een jaar. Indien het product binnen die periode een probleem heeft, dan heeft de klant recht op een oplossing voor dit probleem.

Related Juridische termen