Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder (kortweg: deurwaarder) is een openbaar ambtenaar die op grond van de wet belast is met een aantal werkzaamheden.

Werkzaamheden

De gerechtsdeurwaarder verricht werkzaamheden, zoals het uitbrengen van een dagvaarding, het betekenen van vonnissen en het leggen van beslagen. Zijn werkzaamheden betreffen handelingen ter inleiding van het proces, en handelingen betreffende het ten uitvoer leggen van het uiteindelijke vonnis. Je zou kunnen zeggen dat de deurwaarder het begin- en eindstation van een gerechtelijke procedure is. Hier tussenin doet de rechter uitspraak.

Related Juridische termen