Griffierechten

Griffierechten zijn kosten die door de procederende partijen aan de rechterlijke instantie dienen te worden betaald voor de behandeling van de rechtszaak door de rechter.

De hoogte van de griffierechten is afhankelijk van verschillende factoren. Zo is de hoogte van de griffierechten afhankelijk van de vraag of de procederende partij een natuurlijk persoon of een rechtspersoon is, afhankelijk van de hoogte van het inkomen en afhankelijk van de zaak zelf.