Handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht is geregeld in de Handelsnaamwet. Het is een intellectueel eigendomsrecht dat bescherming geeft aan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

Handelsnaam

Een handelsnaam wordt automatisch beschermd, wanneer het wordt gebruikt in het economisch verkeer en het voor derden als zodanig kenbaar is. Een inschrijving in het handelsregister van de kamer van koophandel is voor bescherming dus niet vereist (overigens is het wel een vereiste op grond van de Handelsregisterwet). Ook kan zo’n registratie een aanwijzing zijn voor (de datum van ontstaan van) het handelsnaamrecht. Daarnaast kan het gebruik van een handelsnaam worden aangetoond met bijvoorbeeld visitekaartjes, folders, reclamemateriaal, e-mailhandtekeningen, websites, briefpapier en andere commerciële uitingen.

Inbreuk

In het handelsnamenrecht is vooral artikel 5 van de Handelsnaamwet van belang. Dit artikel regelt dat het gebruik van een jongere handelsnaam kan worden verboden door een oudere handelsnaam, indien door die jongere handelsnaam verwarring te duchten is bij het relevante publiek. Van zo’n verwarring kan sprake zijn als de handelsnamen op elkaar lijken en de aard van de ondernemingen (bijna) hetzelfde is. Denk daarbij aan het soort bedrijf, de plaats van vestiging, en bijvoorbeeld of er online wordt gehandeld of niet. Een ouder handelsnaamrecht kan dan voorrang hebben op de jongere handelsnaam, en men kan dan het gebruik van de jongere handelsnaam dan dus verbieden. Vandaar dat de datum van het ontstaan van het handelsnaamrecht van groot belang kan zijn in geschillen omtrent handelsnamen.

Rechten bij inbreuk

Het overnemen van een handelsnaam van een ander is dus niet verstandig. Ook niet in domeinnamen bijvoorbeeld. Er kan dan onder omstandigheden sprake zijn van een inbreuk op het handelsnaamrecht van de oudere onderneming. Deze partij kan op grond van zijn wettelijke rechten eisen om het gebruik van de jongere handelsnaam te stoppen, of om de naam te wijzigen.

Related Juridische termen