Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat een schuldenaar – ook al is sprake van meerdere schuldenaren – kan worden gedwongen de gehele verplichting na te komen. Hoofdelijke aansprakelijkheid kan voortvloeien uit de wet of uit een overeenkomst.

Voorbeeld

Stel bijvoorbeeld dat twee schuldenaar een lening zijn aangegaan van EUR 10.000,-. De schuldeiser kan dan in beginsel bij ieder van de schuldenaren terecht voor volledige terugbetaling van lening. De betalende schuldenaar heeft dan een regresrecht op de andere schuldenaar.

Related Juridische termen