ICT~Officevoorwaarden

De ICT~Officevoorwaarden zijn branchevoorwaarden voor ICT-leveranciers.

Nederland ICT

De ICT~Officevoorwaarden zijn opgesteld door Nederland ICT, de branchevereniging voor ICT-leveranciers. ICT~Office was de naam van de brancheorganisatie, maar deze heet nu Nederland ICT. Ook de huidige versie van de voorwaarden heten nu de Nederland-ICT voorwaarden.

FENIT

De FENIT-voorwaarden waren de voorlopers van de ICT~Officevoorwaarden.

Branchevoorwaarden

Deze branchevoorwaarden zijn opgesteld om de belangen van ICT-leveranciers zo goed mogelijk te dienen. De verplichtingen van ICT-leveranciers worden hierin beperkt tot veelal inspanningsverplichtingen. De rechtsmiddelen die de afnemer zou hebben indien de leverancier zijn verplichtingen niet nakomt zijn bovendien beperkt.

Modules voor ICT-diensten

De algemene voorwaarden zijn modulair opgebouwd. Naast de Module Algemeen kennen de ICT~Officevoorwaarden de volgende aanvullende modules:

1. Licentie voor programmatuur

2. Ontwikkeling van programmatuur

3. Onderhoud van programmatuur

4. Application Service Provision, Software as a Service en Computerservice

5. Ontwikkeling en onderhoud van een website

6. Webhosting

7. Detacheringsdiensten

8. Opleidingen en trainingen

9. Advisering, consultancy en projectmanagement

10. Overige diensten

11. Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken

12. Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur

13. Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur

14. Toegang tot internet

15. Telecommunicatiediensten

16. Financiering en leasing van ICT

Klantonvriendelijk

De ICT~Officevoorwaarden staan erom bekend klantonvriendelijk, en weinig gebalanceerd te zijn. Als afnemer kunt u dus beter niet akkoord gaan met toepaselijkheid van de ICT~Officevoorwaarden.

Zo is aansprakelijkheid van de leverancier in bijna alle gevallen overal uitgesloten. Bovendien kan de leverancier redelijk gemakkelijk prijsverhogingen doorvoeren. Hoewel je de mogelijkheid hebt om de overeenkomst te beëindigen voordat een prijsverhoging doorgaat, is dat knap lastig als je sterk afhankelijk bent van de ICT-leverancier. Verder is zo goed als altijd een ingebrekestelling vereist wanneer de leverancier zijn verplichtingen niet nakomt. Daarbij wordt afgeweken van het wettelijk regime, waarbij soms een ingebrekestelling achterwege kan bijven.  Ook bent u in het geval van geschillen verplicht om te gaan arbitreren. Dat is niet altijd wenselijk. En ten slotte is de regeling met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten erg beperkt.

De ICT~Officevoorwaarden zijn al met al erg eenzijdig opgesteld. Indien er een grote afhankelijkheid van de ICT-leverancier bestaat, wanneer er grote (financiële) risico’s zijn of wanneer u iets juridisch goed geregeld wil hebben, dan is het af te raden met de ICT~Officevoorwaarden akkoord te gaan.

Related Juridische termen