Ideeën

Op ideeën als zodanig kunnen geen intellectuele eigendomsrechten rusten. Ideeën zijn vrij om door een ieder te mogen worden gebruikt. Ideeën kunnen pas worden beschermd indien deze zijn uitgewerkt in een bepaalde vorm.

i-DEPOT en CC Proof

Bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en het bedrijf CC Proof is het mogelijk om een idee te deponeren. Dit heeft echter geen juridische waarde. Ze voorzien het idee enkel van een datum. Je krijgt hiermee geen rechten, maar je kan hiermee wel aantonen dat jij de eerste was met het idee. Dit zou van pas kunnen komen als iemand anders beweert de eerste te zijn met het idee en hierover een discussie ontstaat.

Related Juridische termen