Immateriële schade

Immateriële schade is schade die geen vermogensschade is. Hieronder vallen onder meer reputatieschade en schade door aantasting van de eer en goede naam. Immateriële schade is in tegenstelling tot materiële schade niet op geld te waarderen, althans niet naar objectieve maatstaven. Immateriële schade wordt daarom begroot aan de hand van de redelijkheid en billijkheid. Het tegenovergestelde van immateriële schade is materiële schade.

Related Juridische termen