Inbreuk

Met een inbreuk wordt juridisch bedoeld een inbreuk op een recht. Dat wil zeggen dat de rechthebbende wordt gestoord in de uitoefening van zijn recht. Inbreuken die veel voorkomen zijn inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of inbreuken op grondrechten, zoals privacy.

Tegen inbreuken kan door de rechthebbende worden opgetreden. De inbreukmaker zal de inbreuk dan moeten staken (en gestaakt houden) en de eventuele schade van de rechthebbende vergoeden.

Related Juridische termen