Gratis eerste inschatting           Specialist internet en recht          Vaste prijzen

Inbreuk

Met een inbreuk wordt juridisch bedoeld een inbreuk op een recht. Dat wil zeggen dat de rechthebbende wordt gestoord in de uitoefening van zijn recht. Inbreuken die veel voorkomen zijn inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of inbreuken op grondrechten, zoals privacy.

Tegen inbreuken kan door de rechthebbende worden opgetreden. De inbreukmaker zal de inbreuk dan moeten staken (en gestaakt houden) en de eventuele schade van de rechthebbende vergoeden.

Related entries

Nick Vrugt
Volg mij op

Nick Vrugt

IT-Jurist at LAWFOX
Nick Vrugt (1991) is IT-Jurist bij LAWFOX. Hij is gespecialiseerd in IT-recht, het auteursrecht, het contractenrecht en het internationaal privaatrecht. Naast juridische werkzaamheden schrijft Nick regelmatig blogs voor op de website van LAWFOX.
Nick Vrugt
Volg mij op

Werkwijze


LAWFOX is transparant, flexibel en snel. Weten hoe? Kijk verder bij klantinformatie