Indirecte schade

Indirecte schade is een term die veel voorkomt komt in contracten. Met name in de zin van een aansprakelijkheidsbeperking: “Leverancier is niet aansprakelijk voor de door Klant geleden indirecte schade”.  Soms wordt in plaats van indirecte schade de term “gevolgschade” gebruikt.

Onduidelijke term

Het is echter onduidelijk wat precies wordt bedoeld met indirecte schade. Indirecte schade is immers geen vast begrip in het Nederlands recht. Het is voor te stellen dat directe schade de schade is die direct het gevolg is van een gemaakte fout en dat de indirecte of gevolgschade verder van de fout is verwijderd. Maar hoe ver en wat hier precies onder valt is niet duidelijk.

Benoem expliciet

Indien in een aansprakelijkheidsbeperking wordt gesproken van indirecte schade is aan te raden om expliciet op te nemen wat hieronder dient te worden begrepen. Een andere mogelijkheid om de onduidelijkheid weg te nemen is om de term indirecte schade (of gevolgschade) in zijn geheel te vermijden.

Related Juridische termen