Ingebrekestelling

Het is vervelend als iemand zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Om als schuldeiser hiertegen in actie te komen is – afhankelijk van het geval – een ingebrekestelling nodig.

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning aan de schuldenaar waarbij hem een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn contractuele verplichtingen na te komen.

Verzuimt de schuldenaar binnen deze redelijke termijn zijn contractuele verplichtingen na te komen, dan is de schuldenaar in verzuim.

Als de schuldenaar in verzuim is kan de overeenkomst worden ontbonden of kan schadevergoeding worden geëist.

Eisen aan de ingebrekestelling

De ingebrekestelling moet aan een aantal eisen voldoen wil deze geldig zijn:

  • De ingebrekestelling moet altijd schriftelijk worden gedaan. Een mondelinge ingebrekestelling is niet geldig.
  • In de ingebrekestelling worden de verplichtingen van de schuldeiser opgenomen met hierbij de mededeling dat hij deze niet is nagekomen. Duidelijk moet worden gesteld dat de schuldenaar “in gebreke is” en moet de schuldenaar worden aangemaand de desbetreffende verplichtingen alsnog na te komen.
  • Er moet een redelijke termijn voor nakoming in de ingebrekestelling worden vermeld. Een termijn van twee weken wordt over het algemeen als redelijk ervaren, maar kan afhankelijk van het soort overeenkomst langer of korter zijn.

Geen ingebrekestelling vereist

In een aantal gevallen is een ingebrekestelling niet vereist. Het belangrijkste geval is dat wanneer een fatale deadline is afgesproken. Na het verstrijken van deze deadline is de schuldenaar automatisch in verzuim en is derhalve geen ingebrekestelling nodig is.

Echter, wanneer het contracten met betrekking tot IT-projecten wordt een fatale deadline niet vaak aangenomen. Één van de kenmerken van IT-projecten is namelijk dat deze in de meeste gevallen de gegeven deadline niet halen. Met dit gegeven in het achterhoofd zal de rechter niet vaak oordelen dat een deadline fataal is, althans bij IT-projecten.

Het is dus verstandig – zeker wanneer de overeenkomst een IT-project betreft – om ook al bent je er niet zeker van dat je een ingebrekestelling moet sturen, deze alsnog te verzenden. Dan is de schuldenaar sowieso in gebreke gesteld en kan na het intreden van het verzuim verdere actie worden ondernomen.

Heeft uw bedrijf of organisatie hulp nodig bij het opstellen van een ingebrekestelling of heeft u een ingebrekestelling ontvangen? Bel of mail dan met advocaat Wouter Dammers!

Related Juridische termen