Jurisdictie

Niet alle rechters zijn bevoegd om over alle geschillen te oordelen. Één van de vereisten is dat het geschil onder de jurisdictie (ook wel rechtsmacht genoemd) van de rechter moet vallen.

In de dagvaardingsprocedure is de hoofdregel dat indien gedaagde zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland heeft, dat dan de Nederlandse rechter bevoegd is. Jurisdictie van een bepaalde rechter kan ook tussen partijen contractueel overeen zijn gekomen.

Related Juridische termen