Kantonrechter

De kantonrechter is een rechter die de wat kleinere rechtszaken behandelt. De kantonrechter oordeelt in privaatrechtelijke zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken, consumentenkredietzaken en lichte vergrijpen in het strafrecht.