Kernbeding

Een kernbeding is een beding in een overeenkomst dat de kern van de prestatie weergeeft. Zo’n kernbeding is “essentieel” voor de overeenkomst. Een kernbeding van een koopovereenkomst geeft bijvoorbeeld aan welk goed wordt verkocht.

Algemene voorwaarden

Kernbedingen mogen niet door middel van algemene voorwaarden worden overeengekomen.

Objectief

Of sprake is van een kernbeding of een ander beding dient te worden bepaald aan de hand van objectieve maatstaven. Het doet er niet toe of partijen “vinden” (subjectief) dat een beding een kernbeding is.

Related Juridische termen