Key performance indicators

Key performance indicators (afgekort: KPIs) zijn variabelen aan de hand waarvan essentiele prestaties kunnen worden gemeten en kunnen worden geanalyseerd.

SLA

Een goede SLA bevat service-levels die zijn verbonden aan KPIs. Zo kan aan de hand van bedrijfsonderdelen van de klant worden beoordeeld of een dienstverlening al dan niet voldoet.

SMART

KPIs voldoen meestal aan het SMART principe: ze zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Related Juridische termen