Koop op afstand

Het is mogelijk om iets per telefoon of online te kopen in plaats van in een “gewone” winkel. Zo’n aankoop wordt een “koop op afstand” genoemd. De koop of afstand (met name online) is aantrekkelijk voor de consument, omdat het aanbod veel groter is dan in een “gewone” winkel.
Er kleeft voor de consument echter ook een nadeel  aan de koop of afstand. Bij een koop of afstand is het voor de consument namelijk lastig om het product of de dienst vóór aankoop goed in te kunnen schatten.

Verplichtingen verkoper

Vanwege dit nadeel van de koop op afstand heeft de wetgever een aantal verplichtingen aan de verkoper opgelegd. Zo moet de verkoper de consument goed informeren over onder andere het product en de bedenktijd.
Ook krijgt de consument een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de koopovereenkomst door de consument – zonder opgaaf van reden – kan worden ontbonden. Deze bedenktermijn geldt niet voor alle producten. Zo is deze bedenktermijn onder meer niet van toepassing op de koop van maatproducten, kranten, tijdschriften en reizen.

Related Juridische termen