Lastgeving

Een overeenkomst van opdracht waarbij een partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt om voor de lastgever rechtshandelingen te verrichten, wordt lastgeving genoemd.

Verschil met volmacht

Lastgeving lijkt op het eerste gezicht om het geven van een volmacht. Er is echter een belangrijk verschil. Bij lastgeving is de lasthebber namelijk verplicht om de rechtshandelingen te verrichten. Bij volmacht is de gevolmachtigde hiertoe niet verplicht, maar slechts bevoegd.

Related Juridische termen