Licentieovereenkomst

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarin een gebruiksrecht wordt verleend op een bepaald object. Licenties worden onder meer vaak verleend ten aanzien van software en SaaS.

De licentie

Ten aanzien van objecten waarop een intellectueel eigendomsrecht is gevestigd, kan een licentie worden verleend. In veel gevallen zal dit object een werk zijn dat auteursrechtelijk beschermd is. De auteursrechthebbende heeft de rechten op dit werk. Derden die gebruik willen maken van dit werk moeten hiervoor toestemming krijgen van de auteursrechthebbende (de licentie).

Overdragen auteursrecht

Het verlenen van een licentie is iets anders dan het overdragen van het auteursrecht. Het overdragen van het auteursrecht is voor de auteursrechthebbende vele malen ingrijpender. De auteursrechthebbende verliest dan namelijk zijn auteursrechten.
Met een licentie wordt aan de licentienemer slechts een recht gegeven om het werk te gebruiken.

De overeenkomst

In de licentieovereenkomst worden verschillende afspraken gemaakt. Er dient in ieder geval te worden bepaald dat de licentie wordt verstrekt en wat er precies onder deze licentie valt. Daarnaast zullen vaak ook licentiebeperkingen worden opgenomen.

Related Juridische termen