Liquidatie

Liquidatie is de vereffening van de boedel van een failliet. Het liquideren van een onderneming is de belangrijkste taak van de curator. De curator probeert zoveel mogelijk geld uit de failliete boedel te krijgen, zodat een deel van de vorderingen van de schuldeisers kan worden voldaan.

 

Related Juridische termen