Maatwerk

Maatwerk is een speciaal naar wens van de klant ontwikkeld product. In het ICTrecht is relevant of iets maatwerk of standaardwerk betreft, omdat voor maatwerk soms andere regels gelden.

Juridische consequenties maatwerk

Koop op afstand

Zo is het bijvoorbeeld van belang wanneer een consument een product “op afstand” koopt. Normaal gesproken heeft de consument dan een termijn van veertien dagen waarbinnen zij de overeenkomst kan herroepen/ontbinden. Hierop zijn een aantal uitzondering, waaronder wanneer het product maatwerk betreft (bijvoorbeeld op maat gemaakte gordijnen).

Afgifte broncode

Ook wanneer een partij afgifte van de broncode van bepaalde software vordert, is het van belang of dit standaardsoftware of maatwerksoftware betreft. De rechter zal sneller geneigd zijn om de broncode aan de afnemer van de software toe te kennen, indien het maatwerksoftware betreft. De leverancier van de software heeft dan immers minder belang bij behoud van de broncode, omdat de broncode dan niet voor andere partijen kan worden gebruikt en dus minder economische waarde heeft.

Related Juridische termen