Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij een onafhankelijke mediator samen met partijen op zoek gaat naar een oplossing voor het conflict. Mediation staat in beginsel open voor elk conflict, mits partijen hieraan mee willen werken.

Mediation vs de rechter

Bij sommige conflicten kan het de moeite waard zijn om mediation te overwegen.  De rechter komt vaak met een ingrijpend oordeel, terwijl partijen  soms meer gebaat zijn bij een middenweg. Daarnaast kan mediation ook tijd en geld schelen.

Mediator

Een mediator is specialist op één of meerdere rechtsgebieden. In het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) zijn de verschillende gecertificeerde mediators terug te vinden, inclusief zijn of haar specialisaties. Zo kan aan de hand van de aard van het conflict de juiste mediator worden geselecteerd.

 

Related Juridische termen