Mondelinge overeenkomst

Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling die in principe vormvrij is (op een aantal uitzonderingen na). Overeenkomsten kunnen in principe op papier, via e-mail of op elke andere wijze worden gesloten. Dus ook mondeling.

Mondelinge overeenkomst

Mondelinge overeenkomsten zijn in principe net zo rechtsgeldig als schriftelijke overeenkomsten. Toch is het aan te raden om overeenkomsten op papier te zetten, omdat het in sommige gevallen lastig is om te bewijzen dat een mondelinge overeenkomst is gesloten.

Related Juridische termen