Netneutraliteit

Het beginsel van netneutraliteit houdt in dat internetgebruikers vrije toegang hebben tot alle informatie die beschikbaar is op het internet. De internetaanbieder dient alle verschillende soorten dataverkeer gelijk te behandelen. Dataverkeer mag niet worden vertraagd of geblokkeerd.

Wettelijke netneutraliteit

In de wettelijke regeling met betrekking tot netneutraliteit zijn echter uitzonderingen opgenomen die het verschillend behandelen van data toestaan. Zo kan er bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op de omstandigheid dat het niet anders behandelen van data zou leiden tot verstoppingen in het netwerk. Op grond van deze uitzondering kunnen bijvoorbeeld op het Wifi-netwerk in de trein geen video’s worden bekeken.