Niet-ontvankelijk

Een partij of instantie in een gerechtelijke procedure wordt niet-ontvankelijk verklaard als niet is voldaan aan de formele vereisten die gelden voor die procedure. De rechter zal beoordelen of hiervan sprake is. Indien een partij niet-ontvankelijk wordt verklaard, dan wordt de zaak niet inhoudelijk behandeld.