Nietig

Een rechtshandeling die niet op de juiste wijze tot stand is gekomen is “nietig”. In de wet is geregeld wanneer een rechtshandeling nietig is.

Gevolg nietigheid

Het gevolg van een nietige rechtshandeling is dat deze wordt geacht nooit te hebben bestaan en heeft derhalve geen rechtsgevolgen. Op de nietigheid van een rechtshandeling hoeft geen beroep te worden gedaan. Nietigheid ontstaat – in tegenstelling tot vernietigbaarheid – namelijk van rechtswege.

Related Juridische termen