Non-conformiteit

Als een product niet voldoet aan de verwachtingen, dan kan sprake zijn van non-conformiteit. Hiervoor is vereist dat het product, gelet op de aard van het product en de mededelingen die de verkoper over het product heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

Mogelijkheden

De wet biedt een aantal mogelijkheden wanneer sprake is van non-conformiteit, namelijk:

  • Nalevering van het ontbrekende;

  • Herstel van het gebrekkige product; of

  • Vervanging van het gebrekkige product, tenzij de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen.

Tijdig klagen

Om van één van deze mogelijkheden gebruik te maken, moet de koper wel tijdig klagen over de non-conformiteit.  Met tijdig wordt bedoeld “binnen bekwame tijd nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken”.

Related Juridische termen