Octrooirecht

Een octrooirecht – ook wel patent genoemd – is een intellectueel eigendomsrecht. Met een octrooirecht kan je een technische uitvinding beschermen tegen ongewild gebruik door anderen. Door middle van een octrooirecht krijg jij het exclusieve recht om te bepalen wie onder welke voorwaarden de uitvinding mag maken, gebruiken of verkopen. Je kan anderen dan ook verbieden om dat te doen.

Waarop kan ik een octrooi krijgen?

Octrooirechten kunnen worden verleend op uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kunnen octrooirechten ook worden verkregen op software.
Het idee achter een octrooi is dat innovatie daarmee wordt gestimuleerd, en dat bijvoorbeeld de kosten voor onderzoek en ontwikkeling zo kunnen worden terugverdiend.

Wanneer heb je een octrooi?

Een octrooirecht verkrijg je niet zomaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het auteursrecht waarbij dit recht automatisch ontstaat door de creatie van een werk. Een octrooi moet worden aangevraagd. Zo’n aanvraag is best ingewikkeld. Een octrooigemachtigde – een deskundige in het aanvragen van octrooien – kan je bij zo’n aanvraag helpen.

Related Juridische termen