Onderhandse akte

Een onderhandse akte is een tussen partijen opgesteld en ondertekend schriftelijk stuk. In tegenstelling tot de authentieke akte is de onderhandse akte niet opgesteld bij de notaris.

Bewijskracht

De onderhandse akte levert in beginsel dwingend bewijs op tussen partijen. Dit betekent dat de rechter verplicht is om de inhoud van de akte voor waar aan te nemen.

Related Juridische termen