Oneerlijke handelspraktijken

Van een oneerlijke handelspraktijk (OHP) is sprake wanneer een bedrijf de consument misleidt of agressief benadert bij het aanbieden van diensten of producten. De Wet oneerlijke handelspraktijken is te vinden in de artikelen 6:193b-6:193j BW.

Wanneer is een handelspraktijk oneerlijk?

Een handelspraktijk is oneerlijk als deze in strijd is met de vereisten van professionele toewijding en het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen beperkt. De wet geeft vervolgens een aantal handelspraktijken weer die sowieso misleidend en agressief zijn, en dus oneerlijk. Voorbeelden hiervan zijn een keurmerk aanbrengen zonder daarvoor de vereiste toestemming te hebben gekregen (misleidend) en kinderen in reclame er rechtstreeks toe aanzetten om geadverteerde producten te kopen (agressief).

Related Juridische termen