Ongerechtvaardigde verrijking

Van ongerechtvaardigde verrijking is sprake wanneer iemand wordt verrijkt ten koste van een ander zonder dat hiervoor een rechtsgrond bestaat. Degene die zonder rechtsgrond is verrijkt, is gehouden de schade ter hoogte van de verrijking te vergoeden. Vereist is wel dat de verrijking aan de verrijkte kan worden toegerekend.

Related Juridische termen