Onredelijk bezwarend

Indien een beding in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is, dan is dit beding vernietigbaar. Of een beding onredelijk bezwarend is, is afhankelijk van de aard en de inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval.

De grijze en zwarte lijst

De wet heeft een aantal voorbeelden van soorten bedingen algemene voorwaarden die onredelijk bezwarend (kunnen) zijn. De zogenaamde “grijze lijst” bevat bepalingen die in de meeste gevallen onredelijk bezwarend zijn. De “zwarte lijst” bevat bepalingen die altijd onredelijk bezwarend zijn.

Consumenten kunnen zich altijd beroepen op deze grijze en zwarte lijst. Ten aanzien van ondernemingen geldt deze dringendheid in beginsel niet. Wel geldt voor ondernemingen een reflexwerking: de rechter is eerder geneigd een beding onredelijk bezwarend te achten, indien dit beding op de grijze of zwarte lijst voorkomt. De mate van reflexwerking is afhankelijk van de grootte van de onderneming.

 

Related Juridische termen