Ontbinding van de overeenkomst

Als een schuldenaar zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt (tekort schiet), kan de schuldeiser schadevergoeding eisen (bij verzuim), (alsnog) nakoming vorderen of de overeenkomst ontbinden.

Het ontbindingsrecht dat hierbij ontstaat geldt voor elke tekortkoming, tenzij deze zo gering is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is.

Bij ontbinding worden de prestaties die reeds zijn verricht teruggedraaid en niet verrichte prestaties hoeven niet meer verricht te worden.

Gedeeltelijke ontbinding

Als goederen of diensten wel zijn geleverd, maar de beoogde kwaliteit hebben, kan het soms zijn dat je niet alle prestaties wil ontbinden, maar dat je slechts een deel van het verschuldigde bedrag wil betalen. Je kunt dan de overeenkomst gedeeltelijk ontbinden. Je dient dan vast te stellen dat je niet hetgeen hebt gekregen waar je recht op had en de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden voor zover er tekort is geschoten. Je verbindt hieraan de conclusie dat het afgesproken bedrag slechts gedeeltelijk verschuldigd bent.

Ontbinden: hoe?

De schuldeiser kan ontbinden door dit schriftelijk mede te delen aan de schuldenaar, maar het kan ook bij de rechter.

Heeft uw bedrijf of organisatie problemen met overeenkomsten die niet worden nagekomen en wilt u ontbinden of heeft iemand een overeenkomst met u ontbonden? Bel of mail dan met Wouter Dammers van LAWFOX om een eerste inschatting van de situatie te krijgen.

Related Juridische termen