Onverschuldigde betaling

Indien iemand een een prestatie levert zonder dat hiervoor een rechtsgrond aanwezig is, dan is sprake van onverschuldigde betaling. Degene die deze prestatie heeft geleverd, heeft het recht om het gepresteerde terug te vorderen of ongedaan te maken. Er ontstaat een wettelijke verbintenis tot terugbetaling.

Voorbeelden

Het meest simpele voorbeeld is een bankoverschrijving naar het verkeerde rekeningnummer. Degene naar wiens rekening het bedrag per ongeluk is overgemaakt, moet dit bedrag dan terug betalen. Een ander voorbeeld doet zich voor wanneer iemand een factuur per ongeluk dubbel betaald.

Related Juridische termen