Opdrachtnemer

Een opdrachtnemer is een partij die op grond van een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 BW) werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever.

Verplichtingen

Bij de overeenkomst van opdracht heeft de opdrachtnemer een aantal verplichtingen jegens de opdrachtgever. Zo is hij verplicht:

  • bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Wat hier precies mee wordt bedoeld, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Wel is duidelijk dat de opdrachtnemer de opdracht dus niet mag “afraffelen”;
  • instructies van de opdrachtgever op te volgen;
  • de opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden; en
  • de opdrachtgever direct io de hoogte te stellen als de opdracht is afgerond.

Opzeggen

De opdrachtnemer mag de overeenkomst alleen opzeggen indien hiervoor gewichtige redenen zijn.

Related Juridische termen