Oppositie

Om een merkrecht te verkrijgen, dient een merk te zijn gedeponeerd. Voor Benelux-merken dient dit depot te geschieden door middel van een merkaanvraag bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Een houder van een ouder merk kan tegen een nieuwe merkaanvraag in bezwaar komen, omdat hij van mening is dat beide tekens op verwarrende wijze overeenstemmen. Dit wordt oppositie genoemd.

Verwarring

Of de oppositie slaagt, hangt af van de vraag of beide tekens (het merk en het betwiste teken) op verwarrende wijze overeenstemmen. Het BBIE zal dit beoordelen door een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking te maken. Als het BBIE tot de conclusie komt dat er sprake is van verwarringsgevaar, dan slaagt de oppositie en zal het nieuwe merk niet worden gedeponeerd.

Related Juridische termen