Opzeggen

Opzeggen is een handeling in het contractenrecht, waarvan het doel is dat overeenkomst wordt opgezegd. De vraag of en hoe partijen een overeenkomst kunnen opzeggen, dient per overeenkomst te worden beantwoord.

In de meeste overeenkomsten is bepaald op welke voorwaarden en welke termijn kan worden opgezegd.

Duurovereenkomst

Indien het een (duur)overeenkomst voor onbepaalde tijd betreft, waarin geen opzegmogelijkheid is geregeld, kan de overeenkomst op grond van de redelijkheid en billijkheid in veel gevallen alsnog worden opgezegd. Vaak zullen er dan wel wel consequenties zijn voor de opzeggende partij. Er zal een opzegtermijn in acht moeten worden genomen en/of er zal schadevergoeding moeten worden betaald aan de andere partij.

Related Juridische termen