Opzegging van de overeenkomst

Opzegging is een belangrijk aspect van overeenkomsten. In Nederland kennen we de zogenaamde contractsvrijheid. Dit houdt in dat het iedereen in principe vrij staat om de voorwaarden van de overeenkomst te bepalen. De vraag hoe een overeenkomst kan worden opgezegd is dus niet in zijn algemeenheid te beantwoorden, maar moet per overeenkomst worden bekeken.

In de meeste gevallen is in de overeenkomst (of in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden) bepaald op welke voorwaarden en welke termijn kan worden opgezegd.

Duurovereenkomst

Indien het een (duur)overeenkomst voor onbepaalde tijd betreft waarbij geen opzegmogelijkheid is bedongen, kan de overeenkomst op grond van de redelijkheid en billijkheid in veel gevallen alsnog worden opgezegd. Dit kan meestal echter niet zonder consequenties voor de opzeggende partij. Vaak zal een opzegtermijn in acht moeten worden genomen en/of een schadevergoeding worden betaald aan de andere partij.

Wilt uw bedrijf of organisatie een overeenkomst opzeggen of wil iemand een overeenkomst met u opzeggen? Bel of mail dan met Wouter Dammers van LAWFOX om een eerste inschatting van de situatie te krijgen.

Related Juridische termen