Outsourcing

Outsourcing is de term die wordt gebruikt wanneer een organisatie een activiteit uitbesteedt aan een derde partij. Met outsourcing in de IT wordt meestal bedoeld het overbrengen van een gedeelte of het geheel van hardware, software of IT-personeel van een organisatie naar een derde partij.

Voordelen

Het uitbesteden van activiteiten aan een derde partij heeft een aantal voordelen. Via outsourcing kan een organisatie toegang krijgen tot expertise die zij zelf binnen de organisatie niet heeft. Een derde partij die hierin wel expertise heeft, kan de activiteit dan overnemen.

Het belangrijkste is voordeel is de kostenbesparing. Door activiteiten – die niet binnen de expertise van de organisatie vallen – uit te besteden aan een derde partij, kan de organisatie zich meer richten op haar kernactiviteit. In veel gevallen zal dit leiden tot een besparing in de kosten.

Juridisch

Door outsourcing wordt een organisatie afhankelijk van een derde partij. Belangrijk is daarom dat de rolverdeling tussen partijen duidelijk wordt overeengekomen. Ook is het belangrijk om de kwaliteit en de continuïteit van de uitbestede taak te waarborgen, bijvoorbeeld door middel van een SLA. Daarnaast is het ook van belang de aansprakelijkheid van partijen goed te regelen.

Related Juridische termen