Overmacht

Als een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis niet aan de schuldenaar is toe te rekenen, dan is sprake van overmacht. Een tekortkoming is niet toerekenbaar als de tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van de schuldenaar, en de tekortkoming niet voor zijn rekening behoort te komen (risico).

Related Juridische termen