Pandrecht

Een pandrecht is een zekerheidsrecht. Het pandrecht is vergelijkbaar met het bekendere hypotheekrecht. Een hypotheekrecht dient echter te worden gevestigd op een onroerende zaak, terwijl een pandrecht juist niet kan worden gevestigd op een onroerende zaak.

Pandrecht

Een pandrecht kan worden gevestigd op roerende zaken of vorderingen. Het vestigen van een pandrecht heeft tot doel zekerheid te hebben dat een vordering wordt voldaan. Wordt de vordering niet voldaan, dan kan de pandhouder de zaak waarop het pandrecht rust (het onderpand) verkopen en zijn vordering voldoen uit de opbrengst hiervan. Een pandrecht kan alleen worden gevestigd indien de eigenaar van de zaak hiervoor toestemming heeft gegeven.

Vuistpand en stil pandrecht

Er zijn twee soorten pandrecht te onderscheiden: het vuistpand en het stil pandrecht.
Bij een vuistpand krijgt de pandhouder de macht over het onderpand. Tijdens de periode dat hij pandhouder is, houdt hij het onderpand in bezit.
Bij een stil pandrecht gebeurt dit niet: het onderpand blijft in bezit van de eigenaar. Een stil pandrecht dient in een authentieke (notariële) akte of onderhandse akte te zijn vastgelegd. Indien dit in een onderhandse akte wordt vastgelegd, dan dient deze te worden geregistreerd bij de belastingdienst.

Related Juridische termen