Preferent schuldeiser

Een preferent schuldeiser is een schuldeiser die een preferente vordering heeft op de schuldenaar. Deze preferente vordering houdt in dat deze in geval van faillissement van de schuldenaar voorrang heeft op de vorderingen van de concurrente schuldeisers.

Soorten preferente schuldeisers

Er kunnen drie partijen worden onderscheiden die preferent schuldeiser zijn:

  • Het UWV;
  • De fiscus; en
  • Een werknemer van de failliet met een loonvordering van vóór het uitspreken van het faillissement.

Related Juridische termen