Privacy Shield

Het Privacy Shield is op 12 juli 2016 in werking getreden en is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Het onderwerp van de overeenkomst betreft de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Verboden

Op basis van de Europese privacyrichtlijn uit 1995 is het verboden om persoonsgegevens uit te wisselen met een land buiten de Europese Unie indien dat land met betrekking tot persoonsgegevens geen passend beschermingsniveau biedt. De Verenigde Staten is een land dat geen passend beschermingsniveau biedt en uitwisseling met de Verenigde Staten is dus niet toegestaan.

Om de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten toch mogelijk te maken is om een verdrag hiervoor op te stellen. In eerste instantie zouden dit de Safe Harbor Principles zijn.

Safe Harbor

De Safe Harbor Principles zijn in 2015 door het Hof van Justitie van de Europese Unie als ontoereikend aangemerkt en toen is het Privacy Shield opgesteld.

Related Juridische termen