Rapid Conflict Resolution

Rapid Conflict Resolution (RCR) is een dienst die wordt aangeboden door de SGOA. RCR is geschikt voor (kleine) IT-geschillen waarbij een snelle oplossing is gewenst. RCR is een Alternative Dispute Resolution.

Aanpak

Bij RCR zullen een IT-jurist en een IT deskundige partijen binnen 1 dag ondersteunen in het zoeken naar een oplossing van het ontstane conflict. Deze oplossing zal worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Financieel belang en kosten

RCR is geschikt voor IT-geschillen waarbij het financiële belang kleiner is dan EUR 50.000,-.  De kosten voor RCR bedragen EUR 3.995 ex BTW.

Related Juridische termen