Rechtshandeling

Een rechtshandeling is een feitelijke handeling gericht op een bepaald rechtsgevolg.

Eenzijdig of meerzijdig

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen een eenzijdige rechtshandeling en een meerzijdige rechtshandeling. Voor een eenzijdige rechtshandeling is slechts van één persoon een op rechtsgevolg gerichte wil vereist. Bij een meerzijdige rechtshandeling is van alle betrokken personen een op rechtsgevolg gerichte wil vereist.

Voorbeelden

Een voorbeeld van een eenzijdige rechtshandeling is het aanvaarden of verwerpen van een erfenis. Een voorbeeld van een meerzijdige rechtshandeling is een overeenkomst.

Related Juridische termen