Rechtspersoon

De juridische constructie van de rechtspersoon is gecreëerd om organisaties als rechtssubject aan het rechtsverkeer te kunnen laten deelnemen. Een rechtspersoon is een drager van rechten en plichten. De tegenhanger van een rechtspersoon is een natuurlijk persoon.

Soorten rechtspersonen

Er zijn verschillende soorten rechtspersonen te onderscheiden. Zo zijn er de publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals de gemeente en de provincies, en de privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals de stichting en de B.V.

Related Juridische termen